KINDERTAND is een tweedelijnspraktijk voor de behandeling van kinderen. Dat betekent dat we kinderen behandelen als ze doorverwezen zijn door hun huistandarts, bijvoorbeeld omdat ze erg klein zijn om behandeld te worden of als uw tandarts even niet weet wat hij met een specifieke behandeling aan moet. Dat betekent dat er bijna altijd iets gedaan moet worden als een kind verwezen wordt. Soms snel (na een valpartij), soms juist rustig (bij tandarts angst). Die keuze maakt de kindertandarts in een gesprek met u, de ouder.

Wij richten ons op de volledige tandheelkundige behandeling van kinderen van 0-16 jaar. De behandelingen worden uitgevoerd door de kindertandartsen zelf, ondersteund door een preventie assistente of mondhygiënist in de praktijk. Indien nodig kan een anesthesioloog zorgen dat uw kind slaapt tijdens de behandeling. Een kinderpsycholoog kan geconsulteerd worden voor begeleiding van ernstige angststoornissen of behandelproblemen.

Het is de bedoeling dat we de reden van verwijzing (bv angst voor de tandarts) goed aanpakken en herhaling van dat probleem voorkomen. Dan sturen we u weer terug naar uw tandarts. Als er weer een probleem optreedt, kan uw tandarts u gewoon opnieuw insturen.